Fiskerifagskola

– et levende og engasjerende nabolag

Sammen skaper vi ny giv på historisk grunn

«Fiskerifagskola har i en årrekke hatt stor betydning for Gravdals identitet og utvikling. Det ønsker vi at den fortsatt skal være. »
- Torbjørn H. Pedersen, Daglig leder TEFT-gruppen

SISTE NYTT

Foto: Vebjørn Storeide


Midt i Lofoten, midt i Gravdal, ønsker vi å skape Lofotens nyeste og mest innovative bydel. I mange år har denne delen av Gravdal vært forbeholdt elever og lærere ved den tradisjonsrike «Fiskerifagskola» som har satt sitt preg på et aktivt og levende lokalsamfunn. 

Nå har den videregående skolen flyttet ut, og fjellet og den vakre utsikten over Buksnesfjorden lengter etter å få ønske nye brukere, beboere og aktiviteter velkommen til et sosialt og inkluderende fellesskap.

Foto: Nord-Megler


Hvem er det som skal flytte inn på Fiskerifagskola? 

Det vet vi ikke enda. Men vi tror vi skal fylle området med både ulike typer boliger og innslag av næring, kontorer, treningssenter og/eller sosiale møtesteder. 

Før vi bestemmer oss ønsker vi å vite hva DU tenker vil være med å gjøre Gravdal til et enda bedre sted å bo og leve. Derfor inviterer vi til en bred medvirkningsprosess. Følg oss for mer informasjon og inspirasjon.

Vår 2022

Mulighetsstudie og arkitekt-konkurranse  

Sommer 2022

Utstilling av mulighetsstudie  


Høst 2022

Valg og utvikling av konsept  


2023 +

Antatt byggestart


Forsidefoto: Lene Henningsen