Fagjury

En fagjury er satt sammen for å vurdere løsningsforslagene vi får fra arkitektene. Juryens oppgave er å beslutte hvilket forslag som løser oppgaven best, eventuelt om det er flere forslag som sammen kan utgjøre fremtidens utforming av Fiskerifagskola. Forslagene fra arkitektene vil bli presentert for lokalbefolkningen både digitalt og gjennom en fysisk presentasjon og utstilling.

Juryen består av:

Sissel Tønnessen Engblom – Juryleder, arkitekt Urbaniq AS 

Torbjørn Pedersen – Daglig leder TEFT Gruppen AS

Freddy Henningsen – Daglig leder TEFT Byggvare AS

Asgeir Pedersen – Siv.ing. bygg

Gjøran Antonsen – Plankonsulent Norconsult AS

Knut Halvor Hansen – Rådgiver Bykon Eiendomsinnovasjon

Møt vår juryleder

Arkitekt Sissel Engblom er en klar stemme innen nordisk urbanisme med over tre tiår som bærekraftig byutvikler og arkitekt i nordiske byer. Hun ser stedsutvikling, nabolag og arkitektur som avgjørende samfunnsverktøy for en bærekraftig fremtid; at vi bør kombinere tradisjon med nyskapning for å lykkes med inspirerende omgivelser som styrker stedsidentitet og attraktivitet. Sissel har fått internasjonale utmerkelser for sitt arbeid og vunnet strategiske oppdrag i pilotområder for byutvikling i Stockholm, Gøteborg, Malmö, Helsingborg og Oslo. Hun har jobbet med byutvikling hos Ruter, NSB og Oslo Kommune. Hos Norges Forskningsråd har hun vært styremedlem for samferdsel og byforskning, og initiert en rekke verktøy for å løse dagens urbane utfordringer med fokus på trygghet, inkludering og likestilling. I 2019 ble hun valgt som ambassadør for innovasjon av Region Oslo for sitt arbeid, og samme år etablerte hun sin praksis Urbaniq. Hennes oppdrag er hovedsakelig for eiendomsutviklere i tidligfase og mellom prosjektene er Sissel mentor til byforskere, foredragsholder, jurymedlem i parallelloppdrag samt faglig rådgiver til politikere og politiet.