Hvem leverte den beste besvarelsen?

Her kan dere lese evalueringsrapporten av alle de 3 forslagene som arkitekt-teamene kom med.

Våren 2022 inviterte grunneier TEFT Bolig AS tre arkitekt-team til parallelloppdrag for å utføre mulighetsstudier for Fiskerifagskola, både bebyggelsen og området rundt.

Målet er at Fiskerifagskola fortsatt skal ha stor betydning for Gravdals identitet og positive utvikling, bidra til å skape entusiasme, økt bolyst og etableringslyst. 

Hvordan besvarte arktitekt-temaene på oppgavestillingen? Her får dere svaret:

Fellesskap, innovative boformer, innspill fra medvirkningsprosesser og kommunens overordnede mål for Gravdal var viktige kriterier i oppgavestillingen og alle tre team leverte gode og troverdige muligheter for Fiskerifagskolas fremtid. 

Alle tre team har vektlagt innspill fra medvirkningsprosessene og markedsundersøkelsen, samt fulgt kommunens føringer. Juryen anser besvarelsene å holde svært høy kvalitet og er godt fornøyd med resultatene.

Team Tind+Våg

Klart, visjonært og tydelig hovedkonsept. Rikdom av meget gode delkonsepter i tråd med innspill fra medvirkningen som er utviklingsbare. Helhetsgrepet er ikke den optimale for videre utvikling og plangrunnlag. 

Team Asplan Viak

Et ryddig og sterkt grep med høy utnyttelse. Uklart sammenheng mellom konseptet som er beskrevet og fysiske løsninger som er vist. Utfordrende byggbarhet pga store enheter som vil kreve relativt høyt forhåndssalg.

Gode delkonsepter som kan vurderes videre. Som helhet er grepet ikke den optimale for videre utvikling eller plangrunnlag. 

TEAM PUSHAK

Konseptet viser stor innlevelse i innspill fra medvirkningen med kreative tilnærminger til oppgaven, stedet og fremtidsrettede sosiale boligformer. Forslaget viser forståelse for skala, klima og sammenheng, og fremstår som et robust grep for et hyggelig og attraktivt nabolag med høy kvalitet. 

Forslaget evalueres som den beste besvarelsen på oppgavestillingen og som egnet for videre bearbeiding og plangrunnlag for Fiskerifagskola

Tusen takk til alle arkitektteamene som har gjort en imponerende jobb! Dere har alle gitt oss inspirasjon og idéer vi tar med oss videre.

En ekstra gratulasjon til TEAM PUSHAK som ifølge juryen besvarte best på oppgavestillingen. Vi gleder oss til jobben videre!