Fiskerifagskola 1951. Foto Kanstad/Nordlandsmuseet

På historisk grunn

Fiskerifagskola, eller "Statens Fiskarfagskole" som den da het, ble vedtatt etablert på Gravdal i 1948. I forkant av dette hadde en fagskolenemnd nedsatt av Nordland Fylkes Fiskarlag vurdert skolens beliggenhet nøye. Gravdal skulle vise seg å slå ut andre beliggenheter som Bodø og Sortland.

«På Gravdal er uten sammenligning den beste tomt av alle de steder komiteen besøkte.»
- Fagskolenemnda, Langen 1953

Det skulle ta noen år før skolen sto klar. I påvente av realisering av skolen på Gravdal, foregikk skipperutdanninga i «tyskerbrakker» i Bodø. Flere nålevende skippere fikk sin utdanning der. 

Men i 1963 kunne de første studentene ønskes velkommen til det som var den eneste skolen av sitt slag i Nordland. Og skolen ble raskt et viktig nav for den videre utviklingen av fiskeryrket så vel som av tettstedet Gravdal.

Foto: Nord-Megler

En ny æra

I 2007 ble Nordland Fiskerifagskole en del av Vest-Lofoten Videregående skole. Og høsten 2019 ble aktiviteten flyttet og samlokalisert med øvrig videregående utdanning i nye lokaler på Leknes. Eiendommen ble dermed stående tom og solgt til nye eiere.

Les også: Om selger og utbygger


Våren 2022 starter prosessen med å planlegge fremtidig bruk av området. Vestvågøy kommunes ambisjoner om et bærekraftig, mangfoldig og livskraftig lokalsamfunn står sentralt i arbeidet, og lokalbefolkningen inviteres til å være med når fremtidens «Fiskerifagskola» skal tegnes. 

Målet er klart:
Fiskerifagskola skal fortsatt ha stor betydning for Gravdals identitet og positive utvikling, og bidra til å skape entusiasme, økt bolyst og etableringslyst i området.


Midt i Lofoten
- og nært alt

Det er kun få minutter å gå til Buksnes barne- og ungdoms-skole, Risaksla og Gravdal barnehager, Nordlanssykehuset Lofoten, fotballbane, småbåthavn, bowlinghall, dagligvarebutikk og kafé.

Foto: Lene Henningsen

Med naturen som nærmeste nabo er mulighetene for mosjon og rekreasjon stor.
Er du glad i å gå i fjellet, ligger Sundsheia (288 moh) rett bak eiendommen. 

Foto: Kristel Pedersen

Ønsker du heller å kaste flyndre i fjæra eller grille pølser i skogen med familie og venner, ligger de populære og familievennlige utfartsområdene Løkta og Klokkarvika kun en kort gåtur unna. 

Foto: Lene Henningsen

På Gravdal finner du også Lofotens nyeste frisbeegolfbane, som lokale ildsjeler og innbygger-foreningen Gravdal opp og fram åpnet i 2021.    

Foto: Bjørn Marius Nedrebø 

«Den permanente Fiskarfagskole for Nordland vert å bygga i Gravdal i Buksnes kommune, Lofoten»
- Stortingsbehandling Innst. S. nr. 247, 1948

VISSTE DU AT?

  • Stortinget vedtok å bygge Fiskerifagskola på Gravdal i 1948.

  • I 1963 kunne man utdanne seg til yrkene fiskebåtstuert, motorpasser og fiskeskipper ved Fiskerifagskola.

  • Lofoten Maritime Fagskole, Fiskerifagskolas sertifikatgivende avdeling, ble i 2004 den første maritime fagskolen i Norge med godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).
  • Senere har skolen tilbudt utdanning innen fagretningene maskinist, kokkefag, servitør, husstell, fiske & fangst, akvakultur, helse & sosialfag, fiskeindustri og næringsmiddelproduksjon med mer.

  • Eiendommen til den gamle Fiskerifagskola som nå skal utvikles til ny bruk er på vel 5.000 m2 bygningsmasse, med et tilhørende tomteareal på nærmere 30.000 m2.