På historisk grunn

Fiskerifagskola, eller "Statens Fiskarfagskole" som den da het, ble vedtatt etablert på Gravdal i 1948. I forkant av dette hadde en fagskolenemnd nedsatt av Nordland Fylkes Fiskarlag vurdert skolens beliggenhet nøye. Gravdal skulle vise seg å slå ut andre beliggenheter som Bodø og Sortland.

“På Gravdal er uten sammenligning den beste tomt av alle de steder komiteen besøkte.”

 Fagskolenemnda, Langen 1953

Det skulle ta noen år før skolen sto klar. I påvente av realisering av skolen på Gravdal, foregikk skipperutdanninga i «tyskerbrakker» i Bodø. Flere nålevende skippere fikk sin utdanning der. 

Men i 1963 kunne de første studentene ønskes velkommen til det som var den eneste skolen av sitt slag i Nordland. Og skolen ble raskt et viktig nav for den videre utviklingen av fiskeryrket så vel som av tettstedet Gravdal.

En ny æra

I 2007 ble Nordland Fiskerifagskole en del av Vest-Lofoten Videregående skole. Og høsten 2019 ble aktiviteten flyttet og samlokalisert med øvrig videregående utdanning i nye lokaler på Leknes. Eiendommen ble dermed stående tom og solgt til nye eiere.

Våren 2022 starter prosessen med å planlegge fremtidig bruk av området. Vestvågøy kommunes ambisjoner om et bærekraftig, mangfoldig og livskraftig lokalsamfunn står sentralt i arbeidet, og lokalbefolkningen inviteres til å være med når fremtidens «Fiskerifagskola» skal tegnes. 

Målet er klart:
Fiskerifagskola skal fortsatt ha stor betydning for Gravdals identitet og positive utvikling, og bidra til å skape entusiasme, økt bolyst og etableringslyst i området.

Midt i Lofoten

- og nært alt


Det er kun få minutter å gå til Buksnes barne- og ungdoms-skole, Risaksla og Gravdal barnehager, Nordlanssykehuset Lofoten, fotballbane, småbåthavn, bowlinghall, dagligvarebutikk og kafé.

Foto: Lene HenningsenMed naturen som nærmeste nabo er mulighetene for mosjon og rekreasjon stor.
Er du glad i å gå i fjellet, ligger Sundsheia (288 moh) rett bak eiendommen. 

Foto: Kristel Pedersen


Ønsker du heller å kaste flyndre i fjæra eller grille pølser i skogen med familie og venner, ligger de populære og familievennlige utfartsområdene Løkta og Klokkarvika kun en kort gåtur unna. 

Foto: Lene Henningsen


På Gravdal finner du også Lofotens nyeste frisbeegolfbane, som lokale ildsjeler og innbygger-foreningen Gravdal opp og fram åpnet i 2021.    

Foto: Bjørn Marius Nedrebø 

“Den permanente Fiskarfagskole for Nordland vert å bygga i Gravdal i Buksnes kommune, Lofoten”

 Stortingsbehandling Innst. S. nr. 247, 1948

VISSTE DU AT?

  • Stortinget vedtok å bygge Fiskerifagskola på Gravdal i 1948.

  • I 1963 kunne man utdanne seg til yrkene fiskebåtstuert, motorpasser og fiskeskipper ved Fiskerifagskola.

  • Lofoten Maritime Fagskole, Fiskerifagskolas sertifikatgivende avdeling, ble i 2004 den første maritime fagskolen i Norge med godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

  • Senere har skolen tilbudt utdanning innen fagretningene maskinist, kokkefag, servitør, husstell, fiske & fangst, akvakultur, helse & sosialfag, fiskeindustri og næringsmiddelproduksjon med mer.

  • Eiendommen til den gamle Fiskerifagskola som nå skal utvikles til ny bruk er på vel 5.000 m2 bygningsmasse, med et tilhørende tomteareal på nærmere 30.000 m2.