Medvirkningsteamet

“Skal området Fiskerifagskola fortsatt være hjertet i Gravdal sentrum, må det banke for alle som bor her.”

 Knut Halvor Hansen, Prosjektleder

Vi ønsker at Fiskerifagskola skal bidra til liv og ny giv i Gravdal sentrum og gjøre at enda flere har lyst til å bosette og etablere seg nettopp her. Eller som Gravdalværingene sier det det så godt selv:

GRAVDAL – opp og fram!

Vi har derfor engasjert et erfarent team som sørger for at flest mulig blir hørt og får komme med innspill før framtidas utforming av området tegnes. 

Resultatene fra medvirkningsprosessen offentliggjøres gjennom prosjektet.

Bli kjent med vårt medvirkningsteam

Jørn Are Skjelvan

Markedsinnsikt tidligfase / konseptutvikling bolig

Jørn Are driver selskapet Kvaler som et uavhengig rådgivningsselskap med spisskompetanse innen boligprosjekter i Norge. Selskapet spesialiserer seg på å utføre markeds- og demografianalyse for boligprosjekter, og har knyttet til seg de mest relevante kildene av data, samt egne tallovervåkninger, analyser og vurderinger.

I prosjekt Fiskerifagskola analyserer han utviklingen i region Gravdal for å kartlegge nåværende og fremtidige behov i området. 

Bettina Werner

Medvirkningskonsulent og etnograf

Bettina er medgründer og etnograf i selskapet CoUrban som spesialiserer seg på å involvere interessenter i nærområdet for en best mulig målrettet utvikling av eiendomsprosjekter. 

Bettina og hennes team gjennomgår reguleringsplaner og gjennomfører intervjuer med naboer, representanter fra frivillige lag og foreninger på Gravdal, kommunale tjenesteytere og beslutningstakere. 

Gøran Antonsen

Plankonsulent, siv.ing./arealplanlegger

Gøran Antonsen har 22 års erfaring fra kommunal, interkommunal og privat virksomhet og er pr tiden gruppeleder for plan og landskap ved Norconsult sitt kontor i Bodø. Han har bred og solid erfaring innenfor arealplanleggingsfaget og spisskompetanse på område- og prosjektutvikling på reguleringsnivå og i forhold til formelle planprosesser.

I prosjekt Fiskerifagskola er han fagansvarlig for planfremstillingen. I arbeidet er han opptatt av at planer som utarbeides skal fremme bærekraftig utvikling i alle tre dimensjonene av begrepet (miljø/klima, sosial, økonomi), til det beste for den den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.