Prosjekteier og utbygger

“Vi ønsker å bidra til at dette området blir en perle på Gravdal.”

 Torbjørn H. Pedersen, Daglig leder TEFT-gruppen

I september 2021 kjøpte TEFT-gruppen eiendommen «Fiskerifagskola» fra Nordland Fylkeskommune.

TEFT GRUPPEN har sitt hovedkontor på Leknes i Lofoten med avdeling i Svolvær. Konsernet driver byggevarehus (TEFT Byggvare/XL Bygg Lofoten), entreprenørselskap (TEFT Entreprenør og TEFT Entre) og prosjektutvikling (TEFT Prosjekt). Vi har hele Lofoten som vårt virkeområde, og har som mål å være nyskapende og ledende innen våre forretningsområder. Konernet har totalt ca. 100 ansatte.

Vi har drevet med eiendomsutvikling helt siden 1988. I vår prosjektportefølje kan nevnes boligfelt som «Værret» på Ballstad, «Moltebærholmen» i Svolvær og Bymarka på Leknes. Vi er derfor stolte over å kunne si at vi tar verdifull kompetanse og erfaring med oss inn i arbeidet med å utvikle fremtidens Fiskerifagskola.


Visste du at...?

Virksomheten vår startet som Ballstad Jernvareforretning i 1948. Utfordringen var å skaffe varer som folk og næringsliv hadde behov for i etterkrigsårene. Det var også et klart ønske om å skape arbeidsplasser og aktivitet i lokalmiljøet. 

Bedriften utviklet seg fra å være en svært assortert jernvareforretning, til også å drive med byggevarer, entreprenørdrift og prosjektutvikling. Fra starten med to ansatte, er det nå cirka 100 ansatte i konsernet TEFT-Gruppen AS. 

Prosjektleder

Knut Halvor Hansen

Prosjektleder på vegne av TEFT-gruppen

Knut Halvor leder selskapet Bykon Eiendomsinnovasjon hvor han har spesialisert seg på å implementere humane, sosiale og teknologiske løsninger så vel som frivillighet inn i større eiendomsutviklingsprosjekter. 

Knut Halvor har rollen som prosjektleder i Fiskerifagskola og tar gjerne imot innspill til prosessen videre med prosjektet.

Knut Halvor Hansen
Prosjektleder

Utbygger

Det er TEFT Entreprenør som vil stå for byggearbeidene på Fiskerifagskola, i de eksisterende byggene og i området rundt. Vi har satt opp mellom 1300 og 1400 boliger de siste 45 årene, og er i dag aktiv innen boligbygging, offentlige bygg, næringsbygg, ombygg og rehabilitering.

Vi står for oppføring av Blink Hus i Lofoten, som er en av Norges største huskjeder. Vi har en solid stab av faste ansatte tømrere med fagbrev. For tiden har konsernet 13 tømrerlærlinger, den mest vellykkede modell for god rekruttering.