Team Asplan Viak

Bli litt bedre kjent med arkitektene bak team Asplan Viak

Bli litt bedre kjent med arkitekt-teamet Asplan Viak her

Vi har tatt oss en liten prat med gjengen bak TEAM AV og stilt noen spørsmål om prosjektet "Fiskerifagskola".

I teamet fra Asplan Viak finner vi fem arkitekter med bred erfaringsbakgrunn fra planlegging av mange ulike typer prosjekter innen bolig, fritid, idrett, kultur, industri, handel, helse og omsorg, offentlig og privat tjenesteyting, og mer til.

- Hva er spennende med dette prosjektet?

Vi liker oppdragsgivers ambisiøse bestilling. Sosial bærekraft er kommet på dagsorden, på linje med annen bærekrafts-tenking. Tidlig medvirkning gjør at vi har et større fundament å bygge våre drømmer for området på. 

Fiskerifagskola er en spektakulær tomt med gode kvaliteter, som inneholder gamle bygninger med historisk verdi. Dette er jo en institusjon i Lofoten og hele Nord-Norge.

- Hva inspirerer dere med dette prosjektet?

Fri oppgave som gir oss muligheter for mange ideer. 

Området i seg selv er inspirerende. Vi må tenke på hele livsløpet, aktivitet gjennom et døgn, uker, måneder og år, til alle årstider. Vi skal utforme et helt lite lokalsamfunn med både private og felles tilbud. 

Helhetstenking inspirerer. Hvordan vil man leve livet sitt her?

Det er også spennende å være ett av tre team, som jobber mot samme mål. Vi gleder oss til å se hva de andre har tenkt på.

- Hvordan har medvirkningsrapporten påvirket arbeidet deres med prosjektet?

Vi ser at mange er opptatt av trafikksikkerhet. Og folk savner et samlingspunkt for bygda. Det mangler aktivitetstilbud for unge på Gravdal, ja man savner lokale tilbud for alle aldersgrupper. 

Fiskerifagskola er et begrep som står sterkt i befolkningen, og det vil vi at den fortsatt skal være. Et samlingpunkt for Gravdal, med tilbud og aktiviteter, ikke bare for de som bor i og omkring Fiskerifagskola, men for alle på Gravdal. Et sted å være stolt av.

I teamet finner du