Hvordan ser Fiskerifagskola ut i fremtiden?

Eneboliger? Blokkleiligheter? Kontorbygg? Treningssenter? Kafeteria? Tennisbane? Grøntareale? Bålplass? Ungdomsklubb? Øvingsrom?

Mulighetene på Fiskerifagskola er mange. Våren 2022 gjennomføres det derfor en omfattende mulighetsstudie som skal avdekke hva Gravdal trenger for å være et godt sted å bo og leve.

Medvirkning

Første del av mulighetsstudien handler om å lytte til dagens og fremtidens beboere. Hva ønsker de seg? Hva kommer de til å trenge i fremtiden? Og hvordan legger vi til rette for at beboere i hele Gravdal kan nyte godt av den nye bydelen?

Arkitektkonkurranse

Tre uavhengige arkitektteam er invitert til å presentere det de mener kan være fremtidens løsning for området «Fiskerifagskola». 

Med seg inn i oppgaven får de alle innspillene vårt medvirkningsteam har innhentet fra naboer, skoler, barnehager, institusjoner, kommunen, bedrifter og frivillige organisasjoner i området.

De har også med seg Vestvågøy kommunes visjon som lyder som følger:

“Midt i Lofoten har vi robuste unga, god livskvalitet for alle, og alt kan være mulig!”

 Strategiplan Vestvågøy kommune 2020 - 2030

Resultatene fra mulighetsstudien blir presentert for befolkningen og vurdert av en fagjury. DU inviteres med på vurderingen.

Fotogalleri: 1 og 2/Kristel Pedersen, 3/Karl-Roger Johnsen, 4/Vebjørn Storeide.