Team Pushak

Her kan du bli litt bedre kjent med arkitektene bak team Pushak.

PUSHAK har spesielt fokus på det sosiale i arkitekturen, identiteten til stedet og menneskene er deres viktigste utgangspunkt.

Om PUSHAK

PUSHAK ble etablert i 2008, og eies og drives av partnerne Camilla Langeland, Marthe Melbye og Gyda Drage Kleiva. Kontoret har for tiden 8 ansatte.

Pushak har sitt hovedvirke innenfor ulike typer Transformasjons- og boligproskjekter.

PUSHAK møter enhver oppgave med stor entusiasme. PUSHAK AS har et spesielt fokus på det sosiale i arkitekturen, identiteten til stedet og menneskene er deres viktigste utgangspunkt. Høy grad av innlevelse i situasjonene som oppstår i møtet mellom arkitekturen og stedet, samt god kunnskap om lokalklima, er nøkkelen til å skape gode ute-og innerom hvor folk kan møtes. Dette er en viktig faktor for å gi prosjektet identitet og lokal forankring . De intime rammene er for oss like viktig som de store grepene.

Si litt om arbeidet med Fiskerifagskola?

Vi tar fatt på oppgaven med en åpen og utforskende innstilling. Medvirkningsprosessen har gitt oss mye verdifull kunnskap og innsikt, og vil være med på å gi prosjektet retning og innhold. Behov og muligheter som avdekkes, vil sammen med vår erfaring fra tilsvarende prosjekter danne grunnlaget for valg av grep som tilpasser seg omgivelsene og programmering av bebyggelsen, uterom og sosiale møteplasser.

I konkurranser og parallelloppdrag deltar som regel alle ansatte på kontoret i diskusjoner og idémyldringer.

I teamet finner du: