Opptak fra oppstartsmøte 25. april

Se opptak fra oppstartsmøte på Fiskerifagskola mandag 25. april 2022

Mandag 25. april 2022 ble det avholdt "Oppstartsmøte for utvikling av Fiskerifagskola".  

Første del var et åpent møte for publikum med tema "Levende og engasjerende nabolag".
Dette var oppstartsmøte for de tre arkitekt-oppdragene som skal iverksettes fra nå av.  Resultatene vil fremlegges og utstilles på nytt åpent publikumsmøte den 22. juni her på Fiskerifagskola.
Det er svært gledelig med så stort oppmøte, anslagsvis ca 60 publikumere i tillegg til prosjektdeltagerne.

For dere som ikke kunne komme, men er engasjert og interessert i hva som skal skje med Fiskerifagskola, dere kan se opptak fra møtet her:

Opptakene er delt opp etter de ulike representantene og innslagene:

Del 1 - Innledning v/Torbjørn Pedersen, Daglig leder TEFT-gruppen

Del 2 - Kommunale planer v/Jochen Caesar, Fagansvarlig plan Vestvågøy kommune

Del 3 - Prosjektleder Knut Halvor Hansen forteller om oppdraget de tre forskjellige arkitektfirmaene får, rammeverket rundt og prosessen framover

Del 4 - Presentasjon av medvirkningsanalysen etter lokal spørring og kartlegging av Gravdalsbefolkningen v/ Bettina Werner fra COurban

Del 5 - Marked og demografi v/Jørn Are Skjervan, Daglig leder Kvaler AS

Del 6 - Ung i Lofoten - tanker om fremtiden ved ungdomsrepresentant Selma Jentoft Bøe

Del 7 - Konkurransegrunnlag for arkitektkonkurranse v/juryleder Sissel T. Engblom (Urbaniq) og Prosjektleder Knut Halvor Hansen (Bykon)

Takk til JIM FINSTAD for filming.