Fremdriftsplan

Følg utviklingen av Fiskerifagskola, og meld deg på våre åpne møter. Fremdriftsplanen oppdateres etterhvert som prosjektet utvikler seg. 

Februar 2022 og frem mot byggestart

Medvirkningsmøter gjennomføres.
Ønsker du å bli involvert?


25. april 2022

Oppstartsmøte i arkitektkonkurranse, åpent for lokalbefolkningen.

STED: Fiskerifagskolas kantine, Gravdal
TID: 14:00 (Møt gjerne fra kl 13:30)


15. juni 2022

Frist for å levere forslag til navn på "nye Fiskerifagskola". 

20. juni 2022

Innleveringsfrist på arkitektkonkurranse.


22. juni 2022

Presentasjon og utstilling av leveranser til arkitektkonkurranse. 
Innspill fra lokalbefolkningen.

STED: Fiskerifagskolas kantine, Gravdal
TID: Kommer


Høsten 2022

Informasjonsmøte for lokalsamfunnet.
Endelig planforslag for utvikling av Fiskerifagskola presenteres.

STED: Kommer
TID: Kommer


Følg med på våre plattformer for invitasjon til åpne møter.

Foto: Lene Henningsen